ضدعفونی خودروهای حامل دام زنده و گوشت در کشتارگاه
ادامه فعالیت ضد عفونی سازمان‌های زیرمجموعه معاونت خدمات شهری

فرهاد افصحی، معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان گفت: «طرح ضدعفونی خودروهای حامل دام زنده و گوشت در کشتارگاه صنعتی دام شهرداری سیرجان در تمامی مراحل انجام می‌شود».
وی افزود: «در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا که سرعت انتقال بسیار بالایی میان مردم دارد، سازمان‌های مجموعه حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان، در تمامی سطوح روند ضدعفونی و گندزدایی حوزه‌های مربوطه را بر اساس پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و طبق آخرین دستورالعمل‌ها، انجام می‌دهند‌».
افصحی تصریح کرد: «بر همین اساس یکی از مهم‌ترین مراکزی که ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت عمومی شهروندان دارد، کشتارگاه صنعتی دام است که این مجموعه در تمامی سطوح و قسمت‌ها بیش از پیش در شرایط کامل بهداشتی قرار دارد و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، روزانه چندین مرحله ضدعفونی و شست‌و‌شو انجام می‌شود».
معاون خدمات شهری شهرداری سیرجان یادآور شد: ‌«براساس این طرح و در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و همچنین لزوم اعمال اقدام‌های بهداشتی در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا، تمامی خودروهای مربوطه در کشتارگاه ضدعفونی و سپس با رعایت نکات بهداشتی مجوز ورود و خروج از این محیط را دریافت می‌کنند. ضمن اینکه پرسنل مجموعه کشتارگاه با رعایت تمام اصول بهداشتی از جمله استفاده از روپوش، ماسک و دستکش، بهداشت فردی را رعایت می‌کنند».
فرهاد افصحی خاطرنشان کرد: «سازمان‌های زیر‌مجموعه حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری سیرجان همچون سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان سیما، منظر و فضای سبز و سازمان آرامستان‌ها در تمامی حوزه‌ها و حیطه‌ها به وظایف خود در مورد ضدعفونی و گندزدایی اقدام می‌کنند.