گفت‌و‌گو با مدیر معماری و شهرسازی شهرداری سیرجان در خصوص:
بازنگری طرح جامع شهر سیرجان

طرح جامع شهری اهداف شهرسازی و مدیریت شهری را روشن و چشم‌اندازی از ویژگی‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را در سال‌های آتی مشخص می‌سازد. سیاست‌ها و راهنمایی مورد نظر برای اجرای آن چشم‌انداز نیز جمع‌بندی می‌گردد.
مهم‌ترین عملکرد طرح جامع شهری تهیه راهنمای با ‌ارزشی برای تصمیم‌گیران بخش خصوصی و عمومی است. با توجه به اینکه طرح جامع شهر سیرجان در حال بازنگری است، درخصوص روند کار و مراحل کار گفت‌و‌گویی با سرکار خانم المیرا ثانی دکترای شهرسازی انجام دادیم که در ذیل می‌خوانید:
 ضرورت بازنگری طرح جامع چیست؟
طرح جامع شهر سیرجان در سال 1382 تصویب شده است و حدود 17 سال از زمان تصویب آن می‌گذرد و از آنجایی که دوره عملکردی طرح جامع در طرح‌های بلند‌مدت 15-20 ساله است و همچنین با وجود مغایرت‌ها و نیازهای شهرسازی، تصمیم بر این شد که طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد.
 بازنگری طرح جامع شهر سیرجان از چه تاریخی شروع شده و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بازنگری طرح جامع شهر سیرجان از سال 1395 توسط شرکت مهندسین مشاور عرصه شروع شده است و در مراحل پایانی تصویب در شورای برنامه‌ریزی توسعه استان است.
 در طرح جامع چه مواردی مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد؟
محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر شامل:
الف- ساخت شهر و توسعه
1) مشخصات ساختی و کالبدی مثل متمرکز، شعاعی، خطی، پیوسته، ناپیوسته و...
2) تعیین حوزه عملکردهای اصلی (کاربری‌های عمده موثر شهر)
3) خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی و تسهیلات شهری عمده مثل راه‌آهن، فرودگاه
4) نظام تقسیمات واحدهای شهری مثل مناطق و محلات
5) تعیین عناصر و بافت‌های خاص مثل بافت‌های تاریخی، صنعتی و اقلیمی و مناطق نوسازی و بهسازی
ب- جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر (احتمالات جمعیتی، منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهای شهری، حدود کلی تراکم جمعیت شهر، محدوده استحفاظی یا حریم شهر)
ج- معیارها و ضوابط و مقررات در مورد: سرانه‌های مصارف مختلف و کاربری زمین، چگونگی توزیع تراکم جمعیت، عناصر و بافت‌های خاص و مناطق نوسازی و بهسازی، حفظ بناها و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، کلیات معماری سیمای شهری و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و ویژگی‌های اقلیمی، حفاظت محیط‌زیست و...
 چه توصیه‌ای برای شهروندان در زمان مراحل بازنگری طرح جامع دارید؟
نظر به اینکه اراضی خارج از محدوده شهر، فاقد کاربری و شبکه‌بندی مصوب هستند، لذا هرگونه تفکیک و فروش اراضی خارج از محدوده‌ی شهر بدون کسب مجوز از مراجع ذی‌صلاح از جمله شهرداری، راه و شهرسازی و... فاقد وجاهت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات است. بنابراین اکیدا توصیه می‌شود شهروندان محترم از خرید و فروش اینگونه اراضی قبل از کسب مجوزهای لازم خودداری کنند. بدیهی است در غیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از عدم توجه به موارد فوق به عهده‌ی آن‌ها خواهد بود.