حاکم بر طبیعت نباشیم

 علی سوندرومی*
هر بحرانی که اتفاق می‌افتد بالطبع یک‌سری تهدیدها و پیامدهای منفی دارد. در درون هر بحرانی می‌توان یک سری فرصت و یک سری نتایج مثبت هم درآورد. بدون شک ایده‌آل ذهن ما این است که بحران به‌وجود نیاید ولی نظام هستی بر اساس کشمکش و تعارض بنا شده و بدون شک انسان همیشه با بحران‌های مختلف در طول تاریخ روبه‌رو بوده و روبه‌رو خواهد بود. کرونا ویروس هم یکی از این بحران‌هاست که شرایط حاکم بر جامعه را به سمت اضطرار سوق داده است. با این ویروس اکثر جوامع با مشکلات خاص خودشان روبه‌رو شدند و هنوز دست به گریبانند.
کرونا ویروس چه درس‌هایی می‌تواند به ما بدهد. اول اینکه یادمان باشد زندگی ما همیشه بر اساس ثبات و پایداری و بدون بحران نیست بحران‌ها خودشان را به شکل‌های مختلف به ما تحمیل می‌کنند. آنها به شکل فردی، خانوادگی، اجتماعی و شکل جهانی به وجود می‌آیند. در حال حاضر هم کرونا یکی از بحران‌های جهانی است که درس‌هایی به همه دنیا داده است. اینکه جهان می‌تواند درگیر یک بحران شود و شرایط خاص خودش را داشته باشد. دومین درسی که کرونا به ما می‌دهد این است که ما خوش‌خیالی به کنترل شرایط را باید کنار بگذاریم. تفکری که ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی و فناوری با نگاه علم‌مدار زندگی بشر را به سمت ماکسیمم خودش سوق دهیم، باید مورد تجدید‌نظر قرار گیرد. واقعیت این است که ما در معرض آسیب جدی هستیم و هر چه تکنولوژی و علم پیچیده‌تر می‌شود و فناوری رشد می‌کند این آسیب‌ها شرایط خاص خودشان را پیدا می‌کنند و بحران‌هایی با پیچیدگی‌های خاص از آنها بیرون می‌آید.
سومین درسی که ما می‌توانیم از کرونا ویروس بگیریم این است که جوامع انسانی مواجه با بیماری‌های عفونی و فراگیر هستند و کورونا نسل پیشگام این بیماری‌هاست و به احتمال زیاد بیماری‌های دیگری هم در پی خواهد آمد. ما باید آماده باشیم تا بتوانیم برخورد مناسبی با بیماری‌های فراگیر عفونی داشته باشیم. درس چهارم که باید به آن اشاره کنم این است که زمین و طبیعت نیاز به مدارای بیشتری دارد. ما باید با تاب‌آوری و تحمل بیشتر با طبیعت برخورد کنیم. انسان باید نگاه خود‌خواهانه و خودمدار نسبت به طبیعت را تغییر دهد و به نوعی سازگاری با طبیعت داشته باشد، نه اینکه حاکم بر طبیعت باشد.
* جامعه‌شناس