انتقاد استاندار کرمان از عدم حضور برخی از  مدیران در جلسه شورای آموزش و پرورش

 ایسنا
استاندار کرمان با اشاره به غیبت تعداد زیادی از اعضای شورا گفت: وقتی مدیران دعوت می شوند، حضورشان ضروری است و اگر آموزش و پرورش و آموزش فرزندان استان برای ما مهم است، باید برای تشکیل جلسات شورای آموزش و پرورش اولویت قائل شویم و در حل مسائل آموزش و پرورش مشارکت داشته باشیم.
محمدجواد فدائی یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به غیبت تعداد زیادی از اعضای شورا اظهار کرد: وقتی مدیران دعوت می شوند، حضورشان ضروری است و اگر آموزش و پرورش و آموزش فرزندان استان برای ما مهم است، باید برای تشکیل جلسات شورای آموزش و پرورش اولویت قائل شویم و در حل مسائل آموزش و پرورش مشارکت داشته باشیم.
وی افزود: کسانی که دعوت می شوند، در صورتی که نمی توانند، بیایند، اعلام کنند، اگر بدانیم تعداد قابل توجهی غایب هستند، وقت جلسه را تغییر می دهیم زیرا ما جلسات را بدون هدف تشکیل نمی دهیم و قرار است مسائل بررسی و برای حل آنها تصمیم گیری شود و به لحاظ اهمیت آموزش و پرورش و تربیت فرزندان استان، اولویت خاصی نسبت به دیگر جلسات دارد و درخواست داریم کسانی که دعوت می شوند، حتما حضور داشته باشند.
فدائی با اشاره به مشکلات در زمینه تغییر کاربری املاک آموزش و پرورش بیان کرد: باید این کار انجام شود زیرا منابع این محل می تواند بخشی از مشکلات آموزش و پرورش را حل کند و با همکاری معاون عمرانی استانداری پرونده هایی که با شهرداری ها مشکل دارند، پیگیری شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه ۴۲۰ ملک وقفی در اختیار آموزش و پرورش است، افزود: ۳۵ مورد از این املاک مربوط به موقوفه ظهیرالدوله و محمودی است که مقرر شد با محوریت امام جمعه تعین تکلیف شود.
وی افزود: در زمینه ساخت و بازسازی سرویس های بهداشتی و آبخوری های مدارس قرار شد از ردیف های استانی و ملی استفاده و در اسرع وقت کار ساخت و بازسازی انجام شود.
فدائی در ادامه اظهار کرد: اردوگاه های آموزش و پرورش باید ساماندهی شود و امکان برگزاری دوره های آموزش های مهارتی و تفریحی در این محل ها باشد و پیشنهاد شد طرح این مسئله در هیئت امنای بنیاد فرهنگی قدس ارائه و در صورت تصویب، از منابع بنیاد استفاده شود.
وی در پایان گفت: مصوب شد ۶۰ هکتار از اراضی مجموعه رضوان در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد تا با استفاده از منابع ملی، دانشگاه فرهنگیان ساخته و مجموعه های پراکنده، یکجا شود.